Masa rotundă „Sistemul electoral din Republica Moldova: oportunități de reformă”

Vineri, 17 martie 2017, ora 10.00, în Sala Mică a AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, va avea loc Masa rotundă cu genericul „Sistemul electoral din Republica Moldova: oportunități de reformă”. În contextul dezbaterilor publice pe marginea inițiativei de modificare a sistemului electoral din Republica Moldova și prezentării Parlamentului spre examinare, cu titlul de inițiativă legislativă, a unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral al Republicii Moldova), Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei organizează această Masa rotundă pentru a pune în dezbatere diverse oportunități de reformă a sistemului electoral din Republica Moldova

Media: