Masa rotundă ,,Sistemul politic din Republica Moldova: funcţionalitate şi oportunităţi de modernizare”

Vineri, 11 decembrie 2015, ora 11:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei  (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1), Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM organizează Masa Rotundă cu genericul ,,Sistemul politic din Republica Moldova: funcţionalitate şi oportunităţi de modernizare

În cadrul dezbaterilor va fi prezentat un raport privind evoluţia şi vulnerabilitatea sistemului politic din Republica Moldova. De asemenea, vor fi prezentate rezultatele Studiului Sociologic ,,Sistemul politic din Republica Moldova: funcţionalitate şi oportunităţi de modernizare”.

Investigaţia sociologică în cauză a fost realizată cu concursul Laboratorului de Studiere a Opiniei Publice din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. Eşantionul cercetării l-au constituit 182 de experţi din mediul academic (cercetători ştiinţifici, profesori universitari în domeniul ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale, precum și în domeniul dreptului), reprezentanţi ai forului legislativ, administraţiilor publice centrale şi locale, societăţii civile, mass-media, alţi specialişti din domeniu.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media. 

Media: