Mențiuni și distincții acordate angajaților ICJP al AȘM

În data de 05.07.2016, în cadrul ședinței Adunării Generale a Secției Științe Sociale și Economice a AȘM de dare de seamă privind activitatea științifică şi inovaţională pentru semestrul I al anului 2016, au fost acordate distincții și mențiuni unui șir de angajați ai ICJP al AȘM în contextul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 70 de ani de la fondarea primelor instituții ale AȘM.

Astfel, cu medalia comemorativă ”70 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei” au fost decorați:

- acad. Alexandru ROȘCA,

- m.c. Andrei TIMUȘ, 

- prof. univ., dr. hab. Victor MORARU,

- prof. univ., dr. hab. Valeriu CUȘNIR,

- prof. univ., dr. hab. Victor JUC și

- dr. Victor MOCANU.

Cu medalia ”Dimitrie Cantemir” - prof. univ., dr. hab. Pantelimon VARZARI.

Diploma ”Meritul Academic” i s-a conferit prof. univ., dr. hab. Andrei SMOCHINĂ.

Diploma de Recunoștință a Academiei de Științe i-a fost acordată:

- dnei Tatiana LAZARENCO

- dr. Lilia BRAGA, precum și

- dlui dr. Iurie FRUNZĂ.

Diploma de Onoare i-a fost oferită:

- dr. Ion RUSANDU,

- dr. hab. Vladimir BLAJCO,

- dr. Valeriu MÎNDRU și

- dnei dr. Svetlana CIUMAC.

Sincere felicitări din partea întregului colectiv al Institutului cu ocazia conferirii acestor înalte distincții de apreciere a meritelor.

Conf. cerc., dr. în polit. Serghei SPRINCEAN, secretar științific al ICJP al AȘM

Media: 
Etichete: