Participare la Conferința științifică internațională «Стратегии формирования е-экономики и е-общества в Центральной и Восточной Европе. Состояние и перспективы развития»

În perioada 25-27 mai 2015, cercetătorii Centrului de Sociologie și Psihologie Socială au participat la lucrările Conferinței științifice internaționale «Стратегии формирования е-экономики  и е-общества в Центральной и Восточной Европе. Состояние и перспективы развития», care a avut loc în or. Lublin, Polonia.

Directorul Centrului de Sociologie și Psihologie Socială dr. Victor Mocanu a făcut parte din Comitetul Științific al conferinței și a prezentat în cadrul ședinței plenare raportul științific „The trends of social stratification in the Republic of Moldova  in Conditions of Integration of the European Union”.

Angela Mocanu, dr. în sociologie, a prezentat comunicarea «The importance of the Studies of Social Structure in the Republic of Moldova» și a fost moderatoarea unui grup de experți.

Rapoartele științifice au fost publicate în culegerea de articole ale conferinței  «Стратегии формирования е-экономики  и е-общества в Центральной и Восточной Европе. Состояние и перспективы развития».

Centrul: 
Media: