Participare la Congresul Internațional al Universității APOLLONIA din Iași "Pregătim viitorul promovând excelența"

În perioada 3-5 martie 2016, dl. prof. univ., dr. hab. Victor Moraru, academician-coordonator la Secției Științe Sociale și Economice a AȘM și cercetător științific principal al Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP al AȘM, precum și patru cercetători științifici ai Centrului Sociologie și Psihologie Socială al ICJP al AȘM - dr. Mocanu Victor (director al Centrului), dr. hab. Spătaru Tatiana, dr. Mocanu Angela, dr. Dumbrăveanu Andrei, au participat la lucrările Congresului Internațional al Universității „Apollonia” din Iași „Pregătim viitorul promovând excelența”, ediția a XXVI-a.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

 

Media: