Profesorul Victor Moraru a fost decorat cu Ordinul „Steaua Italiei”

Doctorul habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar Victor Moraru, Coordonator al Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fost decorat cu Ordinul „Steaua Italiei" în grad de Cavaler.
 
Distincţia i-a fost conferită  pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţelor sociale şi economice şi promovarea culturii şi limbii italiene.
 
Ceremonia de înmânare a Ordinului a avut loc la 20 noiembrie 2015, la Ambasada Italiei în Republica Moldova, la care au participat oficiali, reprezentanţi ai corpului academic şi universitar, colegi şi prieteni. Distincţia i-a fost înmânata de Excelenţa Sa, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova,  Enrico Nunziata.
 
Profesorul Victor Moraru este cunoscut în Republica Moldova ca un neobosit promotor al culturii şi ştiinţei italiene. A publicat numeroase lucrări atât în Italia, cât şi în Moldova, consacrate problemelor actuale ale politologiei, sociologiei şi relaţiilor internaţionale: „Identita nazionali e Leadership in Europa”, 2001; „Faţetele unui proces. Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia”, 2011; „Pendulul migraţiei”, 2012; „Repere italiene”, 1998; „Labirinturile politicii” (1995) ş.a.
 
Prof. Moraru a participat în calitate de preşedinte şi vicepreşedinte al comitetelor ştiinţifice la organizarea unor importante foruri ştiinţifice în parteneriat cu colegii italieni. Este autor al unor traduceri din limba italiană în limba română, publicate în edituri din ţară şi de peste hotare, cum ar fi: „Ştiinţa politica. Probleme, concepte, teorii” (Iaşi, Polirom, 2007), de notoriul politolog italian Domenico Fisichella, distinsă cu Premiul „Uniunea Latină”; „Clasa politică”, de clasicul politologiei Gaetano Mosca ş.a. Pe lângă un număr impresionant de publicaţii cu tematică italiană, prof Moraru a realizat o serie de proiecte ştiinţifice, sociale, culturale şi didactice în colaborare cu colegii italieni. În acest context, de menţionat primul Proiect European Comun „Tempus” în Republica Moldova „Modernizarea Facultăţii de Jurnalism a Universităţii de Stat din Moldova (1994-1998),  proiectele „BrainNet Working” (2007-2010), „Moldova-România – căile tranziţiei” (1999-2000), „Dimensiunile socio-economice ale migraţiei în Italia şi Republica Moldova” (2015-2016) ş.a.
 
Prof. Moraru a ţinut conferinţe în universităţile italiene, s-a produs ca expert în numeroase proiecte, a participat cu rapoarte şi comunicări la multiple conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, organizate de centrele universitare şi academice italiene. 
 
Ambasadorul Enrico Nunziata l-a felicitat pe profesorul Victor Moraru cu ocazia conferirii prestigioasei distincţii, apreciind activitatea merituoasă a Domniei Sale prin publicarea numeroaselor studii în domeniul ştiinţelor sociale, dar şi implicarea în dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu importante instituţii universitare şi de cercetare din Italia – Consiliul Naţional de Cercetare (CNR), Universitatea „La Sapienza” din Roma, Universitatea „Roma Tre”, Universitatea „Lateranense” etc.
 
„Sunt onorat de înalta consideraţie pe care am primit-o din partea statului italian.  Această distincţie este o apreciere a activităţii, realizate pe parcursul aproape a trei decenii, pe care am consacrat-o consolidării relaţiilor moldo-italiene, în special, în domeniul ştiinţei. Totodată, o consider drept o apreciere a ştiinţei moldoveneşti, a eforturilor colegilor mei din Republica Moldova şi Italia, care au contribuit la atingerea acestor rezultate, cărora pe această cale, le mulţumesc”, a  menţionat proaspătul Cavaler al Ordinului „Steaua Italiei”.
 
Cu prilejul acestui eveniment deosebit omagiatul a fost felicitat de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, acad. Gheorghe Rusnac, ex-Ambasador al Republicii Moldova în Italia, ministrul Educaţiei în exerciţiu, Dna Corina Fusu, dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc, secretar ştiinţific al Institutului de Istorie al AŞM. 
 
De menţionat, de asemenea, că  profesorul Victor Moraru a fost distins cu „Premiul Italia 2012”.
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM
Media: