Raport pe anul 2019. Proiectul 15.817.06.12F - Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european