Raport privind activitatea științifică a ICJPS pe anul 2019