Reuniunea la USM, a unui grup de lucru din cadrul Acțiunii COST CA 18236 - Inovație multidisciplinară pentru schimbare socială

În perioada 10-11 ianuarie 2024, Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice au fost gazda unui grupu de lucru din cadrul Acțiunii COST CA18236 Inovație multidisciplinară pentru schimbare socială. Evenimentul a reunit 13 participanți din 9 țări europene (Estonia, Polonia, Marea Britanie, Olanda, Cehia, Irlanda, Spania, România și Republica Moldova).

La deschiderea evenimentului a participat mem.cor. Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, care a adresat un cuvânt de salut participanților. Directorul Victor Juc a exprimat onoarea de a transmite un mesaj din partea rectorului USM, dr. Igor Șarov, care a și-a manifestat întreaga susținere din momentul în care a fost informat că Universitatea va găzdui organizarea Acțiunii COST. Folosind acest frumos prilej, prof. Victor Juc a făcut o succintă trecere în revistă a activității Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologie al USM, pe care are onoare să-l conducă, remarcând încadrarea recentă, în rezultatul reformelor în domeniul științei, în marea familie universitară, din care actualmente fac parte 11 facultăți și 13 institute de cercetare, USM,  aflându-se în topul instituțiilor de învățământ superior și de cercetare științifică din țara. Fiind parte a USM, din 2022, institutele își continuă activitatea de cercetare, contribuind la consolidarea cercetărilor științifice în varii domenii. Totodată, directorul  Juc a mulțumit cercetătoarelor din cadrul ICJPS, dr. Maria Diacon și Victoria Lisnic pentru inițiativa de a organiza acest eveniment, or, profesorul Juc consideră că Acțiunile COST sunt foarte importante, în special, pentru cercetătorii din Republica Moldova și asta pentru a iniția contacte în domeniu, pentru a constitui echipe de cercetare etc. „Consider că cercetările interdisciplinare, pluridisciplinare și transdisciplinare sunt foarte importante pentru a obține noi rezultate, pentru că științele politice se dezvoltă în contextul nou”, a conchis directorul Victor Juc, mulțumind pentru buna și frumoasa colaborare.

Evenimentul a avut ca obiectiv prioritar totalizarea lucrărilor acțiunii și organizarea conferinței finale din 6 martie 2024, găzduită de Reprezentanța Permanentă a Estoniei în Uniunea Europeană din Bruxelles, Belgia. Participanții grupului de lucru au trecut în revistă totalitatea publicațiilor realizate, conferințelor consemnate, școlilor de formare, proiectelor în derulare, au analizat propunerile de politici, posterele rezumative, video-uri demonstrative în cercetarea multidisciplinară în domeniul inovației sociale, realizate pe parcursul celor 4 ani de activitate. Materiale vor constitui partea demonstrativă și aplicativă a evenimentului din 6 martie curent. De asemenea, a fost definitivată agenda de lucru a conferinței finale.

Acțiunile COST (Cooperarea Europeană pentru Știință și Tehnologie) reprezintă rețele de cercetare interdisciplinară care reunesc cercetători și inovatori pentru a investiga un subiect la alegerea lor timp de 4 ani. Acțiunile COST sunt de obicei formate din cercetători din mediul academic, întreprinderi mici și mijlocii, instituții publice și alte organizații relevante sau părți interesate.

COST a fost inițiat în anul 1971, la Conferința Ministerială de la Bruxelles și oferă un mediu incluziv, paneuropean, dedicate cercetătorilor, pentru a-și dezvolta rețelele profesionale de cercetare și a-și impulsiona cariera.

Republica Moldova aplică la Acțiunile COST din anul 2005. În prezent, cercetătorii moldoveni sunt implicați activ în 115 acțiuni, în diverse domenii, emergente dezvoltării comunității de cercetare. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, în 2022, 48% din cercetătorii moldoveni erau membri înregistrați în acțiunile COST, comparativ cu 3% în 2016. Detaliind acest aspect, vom menționa că 121 de participanți în Acțiunile COST sunt bărbați, 110 sunt femei și 51 sunt tineri cercetători, (sub 40 de ani). De asemenea, 3 cercetătoare naționale dețin poziția de lider în 3 acțiuni, dintre care 1 este tânără cercetătoare. Preponderent, cercetătorii activi în Acțiunile COST sunt membri ai comunității științifice a Universității de Stat din Moldova.

Cercetătorii moldoveni participă activ în toate formele de cooperare științifică la nivel european, exemplificate prin misiuni științifice pe termen scurt, conferințe internaționale, publicații în reviste cu factor de impact, scoli de formare și alte forme de fortificare a rețelelor de cercetare națională și europeană.

În acțiunea menționată, CA 18236 Inovație multidisciplinară pentru schimbare socială, Republica Moldova este reprezentată de către Maria Diacon, doctor în științe politice și Victoria Lisnic, cercetătoare la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM.

 

Eugenia Tofan,

Șef Secție promovare și protecția rezultatelor științifice,

Departamentul Cercetare și Inovare, USM

 

Media: