Savantul Victor Moraru la 70 de ani

În această zi deosebită de 7 august 2023, din numele colectivului Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, îi aducem domnului Victor Moraru, membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei și conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, sincerele noastre felicitări cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 70 ani.

Cu această ocazie specială, întregul colectiv al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice își exprimă cele mai sincere felicitări, urând sănătate, succese, pace în suflet și armonie, bucurie și fericire alături de cei apropiați pentru domnul profesor Victor Moraru, de numele căruia este legată o filă importantă din istoria recentă a științei politice din Republica Moldova, dar și istoria Institutului, domnul membru corespondent al AȘM Victor Moraru fiind în perioada 2010-2013 și director al acestuia, atunci cu denumirea - Institutul de Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM.

La mulți ani frumoși, stimate domnule profesor Victor Moraru!

Cu drag, colectivul ICJPS al USM

 

Media: