Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în științe politice a dnei Marina Gorbatiuc

Vineri, 07 iulie 2023, la ora 14.30, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM la specialitatea 562.01 - Teoria, metodologia relațiilor internaționale și a diplomației.

La ședință va fi examinată (reexaminată) teza de doctor în politologie, elaborată de dna Marina Gorbatiuc, cu tema „Отношения между Республикой Молдова и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе: актуальность и перспективы”, la specialitatea 562.01 - Teoria, metodologia relațiilor internaționale și a diplomației. Conducător științific: ROȘCA Alexandru N., doctor habilitat în filosofie, academician.

Ședința Seminarului Științific de Profil se va desfășura cu prezență fizică în incinta Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM (str. Academiei, 3/2), fosta Universitate de Stat „Dimitrie Cantemir” - sala 18.

 

Media: