Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în științe politice a dnei Ursu Valentina

Marți, 13 iulie 2021, ora 15.00, în regim online va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile 561.01 și 562.01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. La şedinţă va fi examinată teza de doctor în științe politice a dnei URSU Valentina cu titlul „Implicarea democrației participative în asigurarea eficienței guvernării”, elaborată la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice. Conducător ştiinţific: ROȘCA Ludmila, profesor universitar, doctor habilitat în filosofie.

Link-ul:
 
Identificator: 879 7375 0300
Cod de acces: 310507
 
 
 
 
 
Media: