Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Artur Tarlapan

Joi, 07 octombrie 2021, ora 10:00, în regim mixt: of-line şi online, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, în biroul 308, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 553.01 – Drept civil, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. La această ședința va fi examinată teza de doctor în drept a dlui competitor TARLAPAN Artur cu tema: ”Dreptul de ipotecă şi funcţiile acestuia ca instrument de garantare a executării a obligaţiilor”, elaborată la specialitatea 553.01 – Drept civil. Conducător ştiinţific: CHIROŞCA Dorian, dr. în drept, conf.univ.

Experți:

1. Frunză Iurie, dr. în dr., conf. univ.

2. Smochină Andrei; dr. hab. în dr., prof. univ.

3. Sosna Boris, dr. în dr., prof. univ.

4. Boişteanu Eduard, dr. hab., conf.univ

Link: https://classroom.google.com/c/MTYzNzkzODExMjM4?cjc=6v4lhy3

 

Media: