Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Cătălin Faghian

Joi, 07 octombrie 2021, ora 13:00, în regim mixt: of-line şi online, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, în biroul 308, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. La această ședința va fi examinată teza de doctor în drept a dlui competitor FAGHIAN Cătălin  cu tema: ”Contractul colectiv de muncă şi convenţia colectivă – acte de parteneriat social”, elaborată la specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale. Conducător ştiinţific: BOIŞTEANU Eduard, dr. hab., conf.univ.

Experți:

1. Mihalache Iurie, dr. hab. în dr., conf. univ

2. Slutu Nicolae, dr. în dr., conf. univ.

3. Sosna Boris, dr. în dr., prof. univ.

4. Arseni Igor dr. în dr., conf. univ.

Link: https://classroom.google.com/c/MTYzNzkzODExMjM4?cjc=6v4lhy3

 

Media: