Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Eduard Gurin

Marţi, 05 octombrie 2021, ora 10:00, în regim mixt: of-line şi online, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, în biroul 308, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. La această ședința va fi examinată teza de doctor în drept a dlui competitor GURIN Eduard, elaborată la specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale. Conducător ştiinţific: ROMANDAŞ Nicolae, dr. în drept, prof.univ.

Experți:

1. Mihalache Iurie, dr. hab. în dr., conf. univ.

2. Frunză Iurie, dr. în dr., conf. univ.

3. Boişteanu Eduard, dr. hab., conf.univ

4. Sosna Boris, dr. în dr., prof. univ.

Link: https://classroom.google.com/c/MTYzNzkzODExMjM4?cjc=6v4lhy3

 

Media: