Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Gioni Popa-Gavrilovici

Marţi, 05 octombrie 2021, ora 13:00, în regim mixt: of-line şi online, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, în biroul 308, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. La această ședința va fi examinată teza de doctor în drept a dlui competitor POPA-GAVRILOVICI Gioni cu tema: “Particularităţi şi consecinţe juridice ale conflictelor colective de muncă”, elaborată la specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale. Conducător ştiinţific: BOIŞTEANU Eduard, dr. hab., conf.univ.

Experți:

1. Mihalache Iurie, dr. hab. în dr., conf. univ.

2. Frunză Iurie, dr. în dr., conf. univ.

3. Slutu Nicolae, dr. în dr., conf. univ.

4. Smochină Andrei; dr. hab. în dr., prof. univ.

Link: https://classroom.google.com/c/MTYzNzkzODExMjM4?cjc=6v4lhy3

 

Media: