Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Victor Sandu

Joi, 22 iunie 2023, la ora 10.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM la specialitatea 552.01 Drept constituțional.

La ședință va fi examinată teza de doctor în drept elaborată de dl Victor SANDU cu tema „Dreptul la un nivel de trai decent: garanţii constituţionale”, elaborată la specialitatea 552.01 Drept constituțional. Conducător științific: Gheorghe COSTACHI, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Ședința Seminarului Științific de Profil se va desfășura cu prezență fizică în incinta Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM (str. Academiei, 3/2), fosta Universitate de Stat „Dimitrie Cantemir” - sala 18.

 

 

Media: