Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în sociologie a dnei Irina Belinschi

Marți, 03 octombrie 2023, la ora 14.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM la specialitatea 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale.

La ședință va fi examinată teza de doctor în sociologie, elaborată de dna Belinschi Irina, cu tema „Influența factorilor sociali asupra sănătății copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani”, la specialitatea 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale. Conducător științific: MOCANU Victor, doctor în sociologie, conferențiar cercetător.a

Ședința Seminarului Științific de Profil se va desfășura cu prezență fizică în incinta Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM (str. Academiei, 3/2), sala 18.

 

Centrul: 
Media: