Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în științe politice a dlui Veaceslav Ungureanu

Vineri, 07 iulie 2023, la ora 11.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM la specialitatea 562.01 - Teoria, metodologia relațiilor internaționale și a diplomației.

La ședință va fi examinată teza de doctor habilitat în științe politice, elaborată de dl Ungureanu Veaceslav, cu tema „Dimensiunea geopolitică a securității în contextul transformărilor structurale de sistem internațional din perioada postrăzboi rece”, la specialitatea 562.01 - Teoria, metodologia relațiilor internaționale și a diplomației. Conducător științific: JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent.

Ședința Seminarului Științific de Profil se va desfășura cu prezență fizică în incinta Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM (str. Academiei, 3/2), fosta Universitate de Stat „Dimitrie Cantemir” - sala 18.

  

Media: