Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendinţele posibile de evoluţie a acesteia discutate la masa rotundă de prezentare a rezultatelor unui studiu sociologic

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice a organizat la 28 iulie 2015 o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele unui studiu sociologic privind situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendinţele posibile de evoluţie.

Evenimentul a fost moderat de către directorul Institutului, dr.hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir, iar datele studiului au fost prezentate de dr. Valeriu Mîndru, cercetător ştiinţific coordonator din cadrul Centrului Cercetări Strategice al ICJP al AŞM. Raportul a vizat diverse aspecte ale calităţii guvernării, funcţionalităţii instituţiilor de stat, probleme majore ce afectează actualmente societatea şi posibilele evoluţii privind situaţia social-politice din ţară, dar şi alte aspecte.

În contextul rezultatelor sondajului, dr.hab., prof. cerc. Victor Juc, vicedirectorul Institutului, a menţionat că este necesară, în primul rând, reforma administrativă, precum şi a sistemului judiciar, bancar şi politic.

Prezent la eveniment, preşedintele Academiei de Ştiinţe, acad. Gheorghe Duca a felicitat autorii studiului şi a apreciat munca depusă la realizarea acestui sondaj, considerând că rezultatele acestuia pot fi foarte utile, în primul rând, pentru cei care iau decizii. Preşedintele Duca a accentuat că studiul este bine argumentat şi motivat. Totodată, academicianul a sugerat autorilor ca rezultatele sondajului să fie prezentate noii guvernări care se formează. Datele acestuia ar putea servi drept un motiv în plus pentru schimbările care trebuie să le opereze guvernarea în perioada imediat următoare.

Pe marginea rezultatelor sondajului s-au pronunţat m.c. Ion Guceac, vicepreşedinte al AŞM, care consideră că studiul reprezintă un material empiric valoros, venind cu unele sugestii privind utilizarea anumitor noţiuni cu care au operat autorii sondajului. Intervenţii şi propuneri pertinente au avut şi dr. Ion Rusandu, dr. Victor Mocanu, dr.hab. Pantelimon Varzari, dr. Aurelia Peru din cadrul ICJP, dr. hab., conf. univ. Valeriu Capcelea,  filiala Bălţi a AŞM etc.

Studiul a fost realizat în perioada iunie-iulie 2015, pe un eşantion de 156 de experţi din mediul academic (cercetători ştiinţifici, profesori universitari în domeniul relaţiilor internaţionale şi ştiinţelor politice), reprezentanţi ai administraţiilor publice centrale şi locale, reprezentanţi ai societăţii civile (comentatori şi analişti politici independenţi), alţi specialişti în domeniu.