Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Gioni Popa-Roman

Joi, 15 februarie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui POPA-ROMAN Gioni, conducător ştiinţific: Boișteanu Eduard, doctor habilitat în drept, conf. universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 553.05-23-79, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Regimul juridic privind modul de declanșare și soluționare a conflictelor colective de muncă”, la specialitatea 553.05 - Dreptul muncii și protecției sociale.

Susţinerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în sala 18, et. 2, strada Academiei 3/2, mun. Chişinău.

Link de conectare online: https://meet.google.com/mev-pwow-nhi

 

Componența Consiliului ştiinţific specializat D 553.05-23-79 format prin decizia CC ANACEC nr. 2 din 29 septembrie 2023:

  1. SADOVEI Nicolae, președinte, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar
  2. SOSNA Boris, secretar științific, doctor în drept, profesor universitar
  3. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  4. MACOVEI Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar
  5. FRUNZĂ Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar
  6. ROMANDAȘ Nicolai, doctor în drept, profesor universitar
  7. PĂSCĂLUȚĂ Felicia, doctor în drept

 Referenți oficiali:

ȚICLEA Alexandru, doctor în drept, profesor universitar (România)

CAPȘA Tudor, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Teza de doctorat și rezumatul în variantă tipărită pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” și în variantă electronică pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: www.anacec.md/files/Popa-teza.pdf

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului științific CȘS ([email protected])

Temeiul legal al anunțului: pct. 80 din Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018 cu completările și modificările ulterioare.

 

Media: