Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Ion Cebanu

Joi, 08 februarie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui Ion CEBANU, conducător ştiinţific: Andrei SMOCHINĂ, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 552.01-23-115, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Alеgеrilе localе – mеcanism dеmocratic dе participarе a poporului la procеsul dе guvеrnarе”, la specialitatea 552.01 – Drept constituțional.

Susţinerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în sala 18, et. 2, strada Academiei 3/2, mun. Chişinău.

Link de conectare online: https://meet.google.com/mev-pwow-nhi

Teza de doctorat și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: www.cnaa.md.

Media: