Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Sandu Victor

Candidat: SANDU Victor
Conducător ştiinţific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 552.01-24-19 la Universitatea de Stat din Moldova
Tema tezei: „Dreptul la un nivel de trai decent: garanții constituționale”
Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional
Data: 21 mai 2024
Ora: 10:00
Local: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice /mun. Chișinău, str. Academiei 3/2, sala nr. 18/. 
 
Teza de doctorat și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: http://www.cnaa.md/.
 
Media: