Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Sergiu Bodlev

Miercuri, 27 decembrie 2023, ora 10.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui Sergiu BODLEV, conducător ştiinţific: Valeriu ZUBCO, doctor in drept, conferențiar universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 552.02-23-117, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Răspunderea administrativă în domeniul vamal”, la specialitatea 552.02 – Drept administrativ.

Susţinerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în sala 18, et. 2, strada Academiei 3/2, mun. Chişinău.

Link de conectare online: https://meet.google.com/zie-dgyv-een

Teza de doctorat și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: www.cnaa.md.

 

Media: