AȘM

Activitatea managerială și economico-financiară a AȘM - dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar științific general al AȘM (2016-03-12)

Dr. hab. Aurelia Hanganu: „Academia de Științe a Moldovei, cel mai înalt for al științei din republică, în conformitate cu legislația în vigoare, realizează politica de stat și desfășoară activități conceptuale în sfera științei și inovării.

Undefined

Prelegere publică: Analiza scenariilor posibile de viitor pentru Republica Moldova

Sâmbătă 12 martie 2016, în Sala Mică din incinta sediului central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, dr. Petrișor Peiu, cadru didactic al Universității Politehnice din București, consultant în afaceri, expert economic al Fundației Universitare a Mării Negre sub egida Academiei Române, a ținut prelegerea publică cu tema: ”Analiza scenariilor posibile de viitor pentru Republica Moldova”, urmată de dezbateri și schimb de opinii.

Ședință festivă a colectivului Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Joi, 3 martie 2016, orele 12.00, în sala nr. 308, va avea loc ședința festivă a colectivului Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM consacrată sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie.

Pagini