Vitalie VARZARI

Vitalie Varzari, născut la 02.09.1983. Domeniile sale de interes științific cuprind subiecte ce vizează securitatea națională, securitatea europeană, integrarea europeană, migrația înalt calificată, migrația tinerilor, disapora ştiinţifică etc. Dl. Varzari a susţinut în anul 2012 în cadrul ICJP al AŞM teza de doctor în ştiinţe politice cu titlul “Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană”. Dlui. este autor a circa 30 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi peste hotare, iar implementarea în practică a rezultatelor cercetării este realizată prin implementarea mai multor proiecte de cercetare şi practice naţionale şi internaţionale în domeniile de interes ştiinţific. În perioada 2009 – 2011 a fost consultant științific în cadrul proiectului "Abordarea exodului creierelor pentru a consolida Moldova ca un centru de cercetare și dezvoltare", implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova și Academia de Științe a Moldovei și  finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova. În perioada 2010 – 2013 a fost cercetător științific în cadrul proiectului internațional "Conectarea diasporei științifice a Republicii Moldova la dezvoltarea științifică și economică a țării de origine" implementat de Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Institutul de Tehnologii din Lausanne / EPFL din Elveția și finanțat de Guvernul Elveției în cadrul Programului SCOPES. În perioada 2013 – 2014 a fost coordonator al proiectului “Diaspora inovatoare a Moldovei” implementat de Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldove  în cooperare cu Incubator de afaceri Soroca și finanțat de Entrance Moldova; În perioada octombrie 2014 - mai 2015 a participat la implementarea proiectului internaţional în calitate consultant național al OIM Moldova pentru încurajarea revenirii și reintegrării tinerilor absolvenți moldoveni cu studii în străinătate în cadrul proiectului " Încurajarea parteneriatelor public-privat pentru dezvoltarea economică durabilă în Moldova", finanțat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova în parteneriat cu Guvernul al Republicii Moldova. În perioada februarie – decembrie 2015 a fost coordonator din partea Moldovei a proiectului internațional “Promovarea tinerilor migranți în viața democratică din Europa” finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului ERASMUS+ și implementat de Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (România), în parteneriat cu PRISM Italia, Institutul Cercetări Juridice și Politice al AȘM și Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei. Din ianuarie 2015 este cercetător în cadrul proiectului instituţional 15.817.06.12F - Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european”. Din iunie 2015 – prezent este consultant național al OIM Moldova pentru încurajarea revenirii și reintegrării tinerilor absolvenți cu studii în străinătate și migranților moldoveni în cadrul proiectului “Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii Transnistriei a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova. 

Română
Tags: