CERCETĂRI JURIDICE

Centrul CERCETĂRI JURIDICE

Revista Moldovenească de Drept Internaţional și Relaţii Internaţionale

Lansată în anul 2006, Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale este o publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică, fondată de Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova, cofondatori ai Revistei fiind:

- Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice;

- Universitatea de Studii Europene din Moldova;

Revista Law and Politology / Право и политология

The International Scientific Journal “Law and Politology” is a periodical-scientific edition of the following academic partners:

- INSTITUTE OF LEGAL, POLITICAL AND SOCIOLOGICAL RESEARCH (REPUBLIC OF MOLDOVA)

- INSTITUTE ON HUMAN RIGHTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF AZERBAIJAN

- GELATI ACADEMY OF SCIENCES (GEORGIA)

 

The Journal is registered on Аugust 16th, 2007. Reg. #2320.

 

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

Fiind fondată în 1953 și actualizată în 1991, Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Pagini