Evenimente

Data eveniment: 06/06/2024
Joi, 06 iunie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în științe politice a dnei URSU Valentina, conducător ştiinţific: ROȘCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, consultant ştiinţific: SPRINCEAN Serghei, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat  D 561.01-23-146, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Implicarea democrației participative în asigurarea eficienței guvernării
Data eveniment: 06/14/2024

Vineri, 14 iunie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în sociologie a dnei Crîşmaru Mariana, conducător ştiinţific GAGAUZ Olga, doctor habilitat, conferențiar cercetător, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 541.02-24-14 a Universităţii de Stat din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, cu titlul tezei „Tranziţia tinerilor la viaţa de adult: abordare intersectorială”, la specialitatea 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale.

Data eveniment: 05/16/2024

Joi, 16 mai, 2024, ora 10.00, în regim online, Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Universitatea de Stat din Moldova (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie, Departamentul Relații Internaționale), Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C.

Data eveniment: 05/21/2024
Candidat: SANDU Victor
Conducător ştiinţific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 552.01-24-19 la Universitatea de Stat din Moldova
Data eveniment: 04/29/2024

Luni, 29 aprilie 2024, ora 11.30, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui TARLAPAN Artur, conducător ştiinţific: Chiroșca Dorian, doctor în drept, conferențiar universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 553.01-23-75, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „ Dreptul de ipotecă și funcțiile acestuia ca instrument de garantare a executării obligațiilor”, la specialitatea 553.01 – Drept civil.

Pagini